تماس با ما

دفتر فروش و پشتیبانی محصولات حکمت بازار - تهران

(پشتیبانی در روزهای رسمی و ساعات اداری)

     ۰۲۱-۷۵۰۳۸۰۴۵

sale@hekmatbazar.ir


دفتر رسیدگی به شکایات - بابلسر

۰۱۱-۳۵۲۸۴۹۹۳

دفتر موسسه: بابلسر - خیابان شهید محبوبی - محبوبی ۱۳ - نبش کوچه شهید میرزایی ۲-۸ - پلاک ۳۰/۱ - موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

كد پستی: ۴۷۴۱۹۷۵۳۳۸

صندوق پستی: بابلسر - ۴۷۴۱۵۵۳۱

info@hekmatbazar.ir


آدرس ما در شبکه های اجتماعی: