تماس با ما

دفتر فروش و پشتیبانی محصولات حکمت بازار - بابلسر

(پشتیبانی در روزهای رسمی و ساعات اداری)

۰۱۱-۳۵۲۸۴۹۹۳

sale@hekmatbazar.ir


دفتر موسسه: بابلسر - خیابان شهید محبوبی - محبوبی ۱۳ - بعد از کوچه شهید میرزایی ۲-۸ - پلاک ۳۰ - موسسه مطالعات راهبردی فناوری اطلاعات

كد پستی: ۴۷۴۱۹۷۵۳۴۳

صندوق پستی: بابلسر - ۴۷۴۱۵۵۳۱

info@hekmatbazar.ir


شماره حساب موسسه جهت خرید


آدرس ما در شبکه های اجتماعی: