یک مجموعه بسته مربیان برای یک مدرسه

حکمت بازار برای تسهیل استفاده از بسته ها در عین رعایت حقوق تکثیر محتوی، قابلیت استفاده از یک بسته خریداری شده را در محیط یک مدرسه فراهم کرده است.

یک مدرسه که بسته های رویکرد حکمت را خریداری می کنند، می توانند بسته های خریداری شده خود را با رعایت حقوق تکثیر، در داخل مدرسه مورد استفاده قرار دهند. به عبارت دیگر تمام معلمین و مربیان مدرسه می توانند از همان یک بسته خریداری شده استفاده نمایند.

این موضوع با توجه به آن است که تولید و آماده سازی بسترها، نگهداری، ارائه خدمات و بروزآوری محصولات، مستلزم صرف هزینه هایی برای حکمت بازار است، به همین دلیل خریداران گرامی متعهد می شوند که بسته هایی را که از حکمت بازار تهیه کرده اند، فقط برای خود (در همان مدرسه) نگهداری و از تکثیر آن به دیگران (و مدارس دیگر) به شکل یکپارچه خودداری نمایند.

پس من در صورتی که معلم باشم، می توانم در کلاسم از بسته های خریداری شده استفاده کنم و آنها را به شاگردانم ارائه دهم. و در صورتی که مدیر مدرسه باشم، می توانم در محدوده مدرسه، بسته ها را به مربیانم ارائه دهم تا از آنها استفاده شود.

لازم به تذکر است که بعضی از مطالب این بسته ها، به شکل گردآوری است و اطلاع دارم که هزینه های دریافتی شامل تولید این فایل ها نیست و تنها بابت گردآوری و ارائه آنها در حکمت بازار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *