حقوق تکثیر محتوی

تعهدنامه رعایت حقوق تکثیر محتوی

بخش هایی از محتوای بسته های آموزشی که به صورت رایگان در محیط اینترنت و سایر رسانه ها قرار داده شده بود گردآوری شده است، و به همین دلیل هزینه هایی که برای بسته ها در نظر گرفته شده است، فقط شامل هزینه مستندات تولیدی، تلاش گردآوری، و هزینه های بسترسازی و توزیع بسته می شود، و هزینه خود مستندات گردآوری شده به هیچ عنوان در نظر گرفته نشده است.
در صورتی که عزیزان در بین محتوای موجود، محتوای تولیدی خود را مشاهده نمایند و شخص تولیدکننده تمایل به ارائه رایگان محتوای خود در بسته ها نداشته باشد، لطفا بلافاصله از طریق پیوند زیر، مدیریت حکمت بازار را در جریان قرار داده تا یا در صورت امکان هزینه محتوای مذکور در هزینه های بسته لحاظ شده و به تولیدکننده پرداخت شود، یا محتوای مذکور از بسته ها حذف شود.

فرم اعلام محتوای متعلق به اینجانب

ضمنا در صورتی که عزیزان محتوای مناسب دیگری را برای قرار گرفتن در بسته های ارائه شده دارند یا خود بسته آماده ای را برای عرضه در حکمت بازار دارند، با مدیریت حکمت بازار از طریق این پیوند تماس بگیرند.