درباره حکمت بازار

حکمت بازار یک بازار فروش محصولات آموزشی است.

مشتریان

این محصولات برای استفاده سه دسته مشتریان عزیز به تفکیک عرضه می شود:

  • معلمین، مربیان، موسسان و کادر مدارس
  • خانواده ها
  • شاگردان

شکل محصولات

این محصولات در قالب بسته های آموزشی برای هر یک از این سه دسته مشتریان عزیز عرضه می شود.

شکل ارائه – ارسال محصولات

  • بسته های با حجم کمتر از یک گیگا بایت، از طریق بارگیری (دانلود) اینترنتی (به زودی)،
  • بسته های حجم بیشتر از یک گیگا بایت با توجه به حجم زیاد هر بسته و دشواری دانلود آنها، بر روی لوح فشرده یا فلش به صورت پستی ارسال می شود.

امکان برگشت در صورت عدم رضایت

تمام محصولات رویکرد مدرسه ای حکمت و محصولاتی که تولید کننده آنها ذیل مشخصات محصول اعلام کرده است، تا سه روز پس از دریافت محصول قابل برگشت هستند.

تولید عرضه کنندگان محصولات

  • این بازار از یک سو محصولات آموزشی رویکرد مدرسه ای حکمت را عرضه می کند،
  • از سوی دیگر در این بازار محصولات آموزشی تولید و عرضه شده توسط دیگر تولید و عرضه کنندگان محصولات آموزشی عرضه می شود.

محصولات رویکرد مدرسه ای حکمت

شما می توانید برای آشنائی بیشتر، متن معرفی بسته ها و محصولات آموزشی رویکرد مدرسه ای حکمت را ملاحظه فرمائید.

عرضه محصولات شما در حکمت بازار

اگر شما یک تولید یا عرضه کننده محصولات آموزشی مناسب برای دسته مشتریان عزیز این سایت هستید، می توانید برای عرضه محصولات خود با مدیریت سایت تماس بگیرید.