۱۵% تخفیف به مناسبت گردهمایی چارسوق!

به مناسبت گردهمائی چارسوق یازدهم در ۲۶ بهمن ماه، حکمت بازار محصولات خود را با ۱۵% تخفیف عرضه می کند.

بسم الله الرحمن الرحیم

به مناسبت گردهمائی چارسوق یازدهم در ۲۶ بهمن ماه، حکمت بازار محصولات خود را با ۱۵% تخفیف عرضه می کند.

این تخفیف از ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۶ بهمن ماه، تا ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، به مدت سه روز، معتبر خواهد بود.

از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه تا ساعت ۸ صبح روز جمعه ۳ اسفند ماه، ۱۰% تخفیف برای مشتریان عزیز حکمت بازار در نظر گرفته می شود.

ضمنا از شما دعوت می شود از غرفه حکمت بازار در این گردهمائی بازدید فرمائید. مکان: تهران، خیابان حجاب، مرکز آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ساعت ۸ تا ۱۶٫

مدیریت حکمت بازار