مرورگر آموزشی حکمت

با کمک این برنامه، می توانید محتویات بسته های آموشی که از حکمت بازار تهیه کرده اید را به راحتی مشاهده کنید.

برای این کار، برنامه ماح را از طریق لینک زیر دانلود و در سیستم خود اجرا کنید. سپس مسیر بسته را از طریق تنظیمات به برنامه معرفی کنید.